Menu
header photo

Coughlan United Churh

Welcome to Harbour Grace Pastoral Charge

Coughlan United Church Choirs

Church Senior Choir

alt  altalt

 

 

Church Male Choir

alt

 

 

Organists; ​Gail Downing

​                   Ruth Davidge

​                   Lilian Parsons